KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde sürdürmekte olup, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.

 • Ulusal ve Uluslararası hasta güvenliği hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve sürekli arttırmak
 • Modern teknolojinin imkanları ile kaliteli hizmet sunmak
 • Eğitim ve eğitim yöntemlerini sürekli daha verimli kılmak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek ve etkinliğini sürekli arttırmak
 • Yalın Yönetim sistemi ile mali performansı sağlamak

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK GÖREVLERİMİZ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde çalışmaların koordinasyonunu başlatmak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
 • Göstergelerin izlenmesi prosedürüne uygun olarak süreçleri yönetmek