Dekolman Ameliyatları

RETİNA DEKOLMANI, her yıl 10.000 de 1 kişide gözlenen, görmeyi ciddi şekilde tehdit eden bir göz problemidir. Orta yaş ve üzerinde daha sık olmak üzere her yasta ortaya çıkabilir. Acil olarak tedavi edilmezse, kısmi veya tam görme kaybına neden olabilir. Retina, gözün iç duvarını tümüyle kaplayan ince, saydam bir dokudur. Görmeyle ilgili hücre ve sinir liflerini içerir. Göz küresinin iç boşluğunu ise vitreus denilen yumurta akı kıvamında bir yapı doldurur. Vitreus retinaya normalde çepeçevre yapışıktır. Kornea, lens ve vitreustan geçen görüntü retinada odaklanır. Retinada sinir lifleriyle toplanan görüntü, görme siniri yoluyla beyine gönderilir. Retina sinir tabakası, altındaki pigment epiteli tabakasına yapışıktır.

TEDAVİ

Yırtık veya delikler dekolman gelişmemişse argon laserle tedavi edilir. İleride yırtık oluşturabilecek bazı ince ve yapısı bozulmuş sahalar laser ile kontrol altına alınabilir. Argon laserle yırtık ve dejenere saha tamiri ağrısız bir işlemdir. Bir damla ile göz uyuşturulur. Daha sonra mercekler yardımıyla, hasta oturulur durumdayken yırtık delik ve dejenere sahaların etrafı 2-3 sıra laser ile çepeçevre kapatılır. Argon laser, uygulandığı bölgede bir yanık oluşturarak, retine sinir tabakasına yapıştırılır ve böylece içinden sıvı sizmasi önlenir. Laser tedavisi o an problemli olan bölge için yapılmış olur. Günün birinde ayni gözün başka bir bölgesinde de yırtıklar oluşursa yine dekolman gelişebilir. Bu yüzden retinası problemli hastalar sık sık göz dibi muayenesinden geçirilirler. Retina dekolmanı gelişen hasalarda tek tedavi cerrahidir. Cerrahi tipleri çeşitlilik gösterilebilirse de yırtıkların kapatılması ve çekintilerin azaltılması prensibine dayanır. Dekolmanlı gözlerde cerrahi lokal veya genel anestezi altında yapılır.

VİTREUS DEKOLMANI

Gözün iç yüzeyini dolduran ve retinaya sıkıca yapışık olan vitreus dokusu herkeste bir yastan sonra veya darbe, enfeksiyonu gibi hızlandırıcı faktörlerin etkisiyle natürünü kaybetmeye baslar ve kendisi de kuruyup büzülür. Kuruyan ve saydamlığını kaybeden vitreus dokusu, lif lif gözün içinde yüzdükçe kişi gözünün içinde sinek uçuşması, iplik dolaşması gibi şikayetler hisseder. Bu son derece doğal bir deformasyon olan vitreus dekolmanıdır. Dev yırtık dekolmanlarda ve vitrenin yapı değiştirip retinayı bantlarda çektiği durumlarda, (diyabet, travma, enfeksiyon, vb. ) vitrektomi denilen özel bir ameliyat tekniğiyle tüm vitreus göz içinden temizlenerek retinanın çekilmesine veya gerilmesi önlenir. Bazı dekolmanlarda ameliyat sırasında veya sonrasında laser yapılabilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Bir gözde yırtık yada dekolman yapan nedenler, diğer gözde de büyük bir olasılıkla oluşabilir. Ailede dekolman varsa, aile bireyleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Miyopisi olan kişiler hiç yakınmaları yoksa bile 2 yılda bir göz dibi muayenesinden geçirilmelidirler. Göze gelen darbelerden sonra ihmal edilmeden göz dibi muayenesi yapılmalıdır. Gözde ışık çakması, en kısa zamanda bir göz ve göz dibi muayenesini gerektiren acil bir durumdur. Daha önce retinasında yırtık oluşmuş yada yırtık riski taşıyan hastalar ve yüksek miyopisi olanlar sert hareketlerden, sıçrayıp atlamalardan ve ağır yük taşımaktan sakınmalıdırlar. Dekolman ameliyatı ne kadar çabuk yapılırsa, basari şansının o kadar yüksek olacağı unutulmamalıdır.


Multifokal Göz İçi Mercek

Uzak & Yakın Mesafe de Net Görmeyi Sağlayan Multifokal Göz İçi Mercekler

Tıp dilinde presbiyopi olarak adlandırılan ve 40-45 yaş sonrası kişilerde ortaya çıkan yakın görememe probleminde gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabilmek, günümüzde göz sağlığındaki yeni teknolojiler ile mümkün olabilmektedir.

Dünya genelinde 2 milyarın üzerinde presbiyopik (yakın gözlük ihtiyacı olan) insan bulunduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde katarakt cerrahisindeki gelişmeler, laser fakonun klinik uygulama alanına girmesi ve yeni göz içi merceklerle katarakt ameliyatlarından sonra uzak ve yakın görmede en iyi görsel sonuçlar alınabilmektedir.

Ameliyat ile gözün içindeki mercek alınıp yerine uzak, yakın ve orta mesafe için özel mercekler yerleştirilmekte, böylece hastalar bu mesafeleri görebilmektedirler.

Multifokal Kimlere Uygulanır?

Standart katarakt ameliyatı gereken her hastaya Multifokal mercek takılabilir. Astigmatın yüksek olmaması tercih edilir.
Ameliyattan sonra hem uzağı hem de okuma mesafesini net görmek ve gözlük kullanmak istemeyen hastalar için bir seçenektir.

Multifokal Göz İçi Mercek Yerleştirme Tekniği;

Standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa Multifokal ( çok odaklı ) mercek cerrahisinde de aynı işlemler uygulanır. Klasik katarakt cerrahisinde hastanın göz içinde bulunan doğal mercek çıkarılarak, yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın uzak görmesini iyileştirecek bir mercek yerleştirilir. Ancak hastanın okuma gözlüğü kullanması gerekir.

Standart bir mercek yerine Multifokal ( çok odaklı) mercek göz içine yerleştirilerek her mesafeyi net görme sağlanabilmektedir.

Multifokal lenslerin bu avantajları yanında , özellikle geceleri ışıklar etrafında yansıma görülebilmekte belirli bir adaptasyon süreci gerekebilmektedir. Çok mükemmelliyetçi kişiliğe sahip olan hastalar için genellikle önerilmez.

Multifokal lensler iki ayrı tasarımda üretilmektedir;

Bifokal (iki odaklı) lenslerde hasta uzak ve okuma mesafesini net görür ; bilgisayar gibi 50 santimlik mesafelerde biraz güçlük olabilmektedir.

Trifokal (üç odaklı) lenslerde ise uzak, orta mesafe ve okuma mesafesi için üç ayrı odak olduğundan hem okuma, hem bilgisayar kullanımı hem de uzak için net görüş gereksinimi olan kişiler için uygun bir seçenektir.

Opr.Dr Hüseyin CENGİZ

Opr.Dr Ali ÖZER

Opr.Dr. Efsane Hoşbaht Cengiz

Opr.Dr Veli Ümit ATİK


Çok Odaklı Göz İçi Mercek

Çok odaklı Lens;

Çok odaklı mercek ne demektir? Gözdeki fonksiyonları nedir? Çok odaklı mercek tedavisi hangi sorunlarda kullanılır? Çok odaklı mercek yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlayan göz içi lenslerdir. Katarakt ameliyatı sonrası yada göz bozukluklarını düzeltmek için bu mercekler kullanılır.

Çok Odaklı Mercek nedir?

Çok odaklı mercekler, uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan göz içine yerleştirilen araçlardır. Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakına gözlük kullanır. Multifokal mercekler uzak ve yakın görüş sağlar. Çok odaklı mercek (Trifokal) yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Ayrıca çok odaklı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan yada kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanır.

Günümüzde insanlar daha aktif yaşamaktadırlar. Bilgisayar ve araç kullanımı ileri yaşlarda da devam etmektedir. Bu uygulama yapılan hastalar bu tür aktivitelerini rahatlıkla yapabilirler. Çok odaklı mercekler ömür boyu gözde kalabilmektedir.

  • Uygulamanın hasta üzerindeki olumlu sonuçları şunlardır;
  1. Gözlüksüz uzak, orta ve yakın görme.
  2. Hem gece hem gündüz kaliteli görüş.
  3. Renkleri daha net ve olduğu gibi algılama.

Çok Odaklı Mercek Uygulaması Nasıl Yapılır?

Çok odaklı mercek uygulaması damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlanır. Ağrısız bir operasyondur. Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz uygulama sonrası kapatılır. Çok odaklı mercek uygulaması hastanın her gözüne farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilir, yüksek efor gerektiren hareketler hariç bütün günlük işlerini yapabilir.

Çok Odaklı Mercek Kimlere Uygulanır?

Çok odaklı mercekler 40 yaş üzerinde uzakta, yakında yada her ikisinde görme kusuru olan herkese doğal olarak uygulanabilir. Uygulama sonrası göz numarası tekrar ilerlemez. Çok odaklı mercek uygulanan insanda katarakt oluşmaz. 40 yaş altında kırma kusurları excimer laser ile düzeltilemeyecek kadar yüksek olanlara da çok odaklı mercek uygulaması yapılır.

 

Opr.Dr Hüseyin CENGİZ

Opr.Dr Ali ÖZER

Opr.Dr. Efsane Hoşbaht Cengiz

Opr.Dr Veli Ümit ATİK