FFA (Fundus Floresein Anjiografisi)

Fundus Floresein Anjiografi (FFA) Nedir?

Fundus Fluorescein Anjiografi (FFA) floresein adlı madde kullanılarak retina damarlarının görüntülemesinin sağlandığı bir tanı yöntemidir. Retina hastalıklarının tanısı ve takibi için temel yöntemlerden biri olup uygulamanın yapılması için yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulur. Floresein mavi ışık altında floresans veren sarı-turuncu bir boyadır. Verilen bu madde yardımıyla göz dibinin damarsal yapılarının siyah-beyaz fotoğrafları çekilir.

Uygulama Floresein adlı boyar maddenin sulandırılmış steril formunun koldan venöz yoldan hastaya enjekte edilmesiyle başlar. Saniyeler içinde boyar madde göz damarlarına ulaşır. Kol-retina zamanı ortalama 10-15 saniyedir. Floresein, hem koroid dolaşımına ve hem de santral retina arteri yoluyla retina dolaşımına girer. Retina dolaşımı yolu koroid dolaşımına göre biraz daha uzun olduğundan retina arterleri koroidden 1 saniye sonra dolar. İlk yarım dakika içinde tüm görüntüler bir iki saniye arayla kayıt edilir.

Yöntemin süre bakımından 4 aşaması vardır. İlki pre-arteriyel fazdır. Peşinden arteriyel faz ve kapiller faz gelir. En son venöz faz izlenir. Gerekiyorsa 10 ve 20 dakika sonra geç fotoğraflar çekilir. Gözün arkasındaki iç kan-retina bariyeri kapiller endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantılardan oluşur. Buradan floresein molekülleri geçemez. Damar içindeki veya dokudaki basınç değişiklikleri ya da kapiller duvarındaki herhangi bir değişik sonucu damar geçirgenliği arttığında floresein molekülleri damar dışına çıkabilir. FFA çekimi daha çok retinal damarları görüntülemek için uygundur. Eğer yaşa bağlı maküla hastalığında görülen koroidal yeni damarlanmaları ve sızıntıları izlemek istiyorsak daha net bilgi sağlamak için başka bir boya olan indosiyanin yeşil (ICG) ile anjio çekimi yapılır.

Görüntülerde floresein yoğunluğuna bağlı hiperfloresan veya hipofloresan alanlar görülür. Hepsinin klinik anlamı vardır. Görüntüleri aynı zamanda ilaçsız fundus fotografı ile de değerlendirmek doğru olur. Bir gözün görüntülenmesi sürerken gerekirse diğer gözün de çekimleri yapılabilinir. Floresein geçişinin fotoğraf filmi üzerine kaydedilmesi yerine günümüzde görüntülerin dijital olarak kaydedilmesi ve saklanması mümkündür.

Anjiografik olarak gözün görüntülenmesi şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, göz tümörleri, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı), gece körlüğü, retinada damar tıkanmaları ve retina bozuklukları gibi başka pek çok hastalığın tanısını yapmaya yardımcı olur. Göz bebeğinin damlayla büyütülmesi sonrasında kolda bulunan toplar damara sodyum floresein enjekte edilir. Bu sırada özel bir kamera ile göz içi fotoğraflar çekilerek hastaya tanı konulur. Yaklaşık yarım saat süren bu işlemin gözlere herhangi bir zararı yoktur. FFA sırasında kullanılan ilaç nedeniyle cilt ve ağızda sarı-turuncu renkte boyanma olur ve 6 saat içinde düzelir. İdrar da turuncu renge boyanır ve 24 saatte düzelir. Diabete bağlı görme merkezi hasarlarının tanısında son yıllarda yaygın kullanımıyla tanı koymada,sınıflamada ve tedavi biçimlendirmede ciddi yol alınmıştır.

Floresein boya damara enjekte edilmesine müteakip hızlı bir şekilde gerçekleştirilen bir  görüntüleme teknolojisidir.

Bu şekilde çekilen anjiyografi ile 3 temel bilgi sağlanılmaktadır;

  1. Boyanın retina ve koroid yoluyla dolaştığı ve kan damarlarındaki akış özellikleri göstermek.
  2. Diğer yöntemlerle gözlemlenmesi zor olan pigment epiteli ve retinal dolaşımın ince detaylarını kaydetmek
  3. Retinal damarların net bir resmini vermek ve bunların fonksiyonel bütünlüğünü değerlendirmek.

Fundus Floresein anjiografi nasıl gerçekleştirilir?

5 ml% 10 sodyum floresan boya, hastanın kolunun damarına enjekte edilir. Göz mavi bir filtre (uyarma filtresi) tarafından üretilen mavi ışık kullanılarak aydınlatılır. Sarı bir filtre yardımıyla görüntülenir (bariyer filtresi). Normal şartlar altında mavi ışık sarı bir filtreden geçemediğinden hiçbir şey göremezsiniz. Bununla birlikte, retina ve koroidal kan damarlarındaki floresein boyası mavi ışığı emer ve sarı ışık yayar, bu sarı ışık filtreden geçer ve fotoğrafı çekilir. Bu sayede sadece floresein içeren dokular görselleştirilmiş olunur.

Evreler:

  1. Koroidal faz: Bu evrede silioretinal damarlar ve prelaminer optik disk kapillerleri doldurulur.
  2. Arteryal faz: Santral retinal arter koroid dolumundan yaklaşık 1 saniye sonra dolar
  3. Kapiler faz: Kılcal damarlar arteryel fazı takiben hızlı bir şekilde doldururlar.
  4. Venöz faz: Damarların erken doldurulması kollardan marjlarına katılır, bu da bir geçit etkisi yaratır. Daha sonra damarların tümü doldu.
  5. Geç faz: 10 ila 15 dakika sonra kan dolaşımı içerisinde az miktarda boya kalır. Gözün yapısına kanı bırakmış olan boya bu aşamada özellikle görülür.


OCT Makula

TOPCON 3D OCT-2000 SERİSİ TÜM GÖZ BAKIMI UZMANLARI İÇİN EN İYİ SEÇİMDİR

Yüksek çözünürlüklü fundus kamera ile spektral domen OCT için 3D OCT -2000 Serisi tek doktordan tutun büyük bir üniversite hastanesindeki tüm göz bakım uzmanlarına kadar herkesin kapsamlı fundus görüntüleme cihazı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

>> OCT, Renkli, Kırmızı Tonlamasız imajlar alınabilir

TÜMLEŞİK FUNDUS KAMERALI İLERİ OCT TEKNOLOJİSİ

12 x 9 mm geniş tarama ve 5 sat1r çapraz tarama

Zengjn analiz fonksiyonlan ve yuksek çözünürlüklü İmajlar

50,000 A-tarama/saniye – Daha kısa zamanda daha fazla ayrıntı

Geliştirilmiş 50.000 A-tarama/saniye daha hızlı tomografi görüntüsü elde edilmesini mümkün kılar ve bu sayede net kesitsel retinal imajların alınması mümkündür. Artık tek şutlamada optik diskten maküla ya retinanın daha geniş bir alanda görüntüsünü kullanıcının alabilmesi daha fazla sayısa yeni 12×9 mm geniş tarama varyasnyonları ile mümkündür. Ayrıca 5 Satırlık Çapraz Tarama ayrıntılı tarama ve hızlı takip açısından mükemmel bir çözümdür. Dahası Topcon’ un “Geliştirilmiş Koroidal Mod” u iç yapıların daha iyi görüntülenmesini sağlayarak koroid ve sklera arasındaki arabirimin daha iyi seviyede görüntülenmesine olanak tanır. Veri analizi artık 2 formatta seçilebilmektedir. Yüksek Kaliteli veya Basit ve amacınıza uygun olarak hızlı veya ayrıntılı olarak gerçekleştirilebilir. Yeni geliştirilmiş 3D OCT-2000 Serisi ile ileri teşhis deneyimine hazır olun.

Anterior segment analizi

Korneanın kalınlık haritası, korneanın kalınlık dağılımı eğrilik yarıçapı dağılım diyagramı, eğrilik yarıçapı ve periferik korneal kalınlık analizi, manuel açı ölçümü mümkündür.

  • Anterior segment görüntülerini yakalamak için kafa dayanağını kullanmak gereklidir.


OCT (Optik Koherens Tomografi)

Retina tabakasını ince kesitler halinde inceleyen ve kalınlığını ölçen bir görüntüleme aracıdır. Retina hastalıklarının teşhisinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde standart uygulanır.

Neden OCT yaparız?

Retina hastalıklarında oluşan retina tabakalarındaki anormal oluşumlar ve sıvı birikimleri OCT ile saptanır. Ayrıca, retina hastalığının tedaviye verdiği yanıtının izlenmesinde çok önemli bir yeri vardır.

Nasıl yapılır?

Işık ışınları kullanılarak çok kısa bir sürede gözün filmi çekilir. X ışınları ve radyasyon içermez.

Yan etkileri var mı?

Tamamen zararsızdır ve vücuda hiçbir madde verilmez.


Kornea Topografisi

Hastanemizde kornea ön yüzünün haritası(topografi) ve korneal kalınlık ölçümü için PENTACAM cihazı kullanılmaktadır.

Bu cihaz korneanın hem ön, hem de arka kısmının haritasını verdiğinden, lazer sonrası ilerki yıllarda çıkabilecek sorunları önceden tanıma ve hastayı risklerden koruma açısından diğer cihazlara karşı çok önemli bir üstünlüğü vardır. Topografi yardımıyla hastanın lazer için uygun bir aday olup olmadığı ve korneaya ait bazı özel hastalıkların tanınmasında kullanılır. Ayrıca ön kamara detayları sayesinde gözün bir anlamda tomografisi çekilmiş olur.

PENTACAM

• Gözün 3 boyutlu 25.000 noktasını değerlendirebilme
• 2 sn`den daha kısa süre içinde 50 farklı görüntü alabilme
• Korneaya temas etmeksizin kornea kalınlık ölçümü (pakimetri)
• Korneanın ayrıntılı ön ve arka yüzey haritası (kornea topografi)
• Katarakt analizi ve ön segment optikgrafisi.

gibi çok değerli bilgileri tek bir ölçümle analiz ederek verebilmektedir.

Görmenizi değiştirecek olan LASIK, katarakt operasyonu, fako İOL gibi operasyonlar ayrıntılı olarak analiz gerektirmektedir. Bu ayrıntılı değerlendirme ne kadar sağlıklı, gelişmiş ve üst teknoloji kullanılarak yapılırsa, sonuçları da o kadar güvenli olacaktır. Yanlış ölçüm alındığı taktirde uygulanacak operasyon, ne kadar doğru uygulanırsa uygulansın görme kalitesi açısından operasyon sonrasında sıkıntılara sebep olabilecektir. Operasyon öncesi ayrıntılı analiz yapılması, operasyon sonrasında daha net ve kaliteli görmeyi sağlayacaktır

Gözün ön tarafının tüm detaylarını gösteren göz tomografisi cihazı olan Pentacam; LASIK, Katarakt ve diğer refraktif cerrahi ameliyatları öncesi ayrıntılı analiz yapılması sayesinde operasyon sonrasında daha net ve kaliteli görmeyi sağlar. Göze temas etmeden kısa sürede değerlendirilebilen teknolojiye sahip olan Pentacam, korneanın ön ve arka yüzeyindeki gerçek yüzeyel haritaları saptamak bu sistemle detaylı olarak yapılabilmektedir. Pentacam, kataraktın derecesinin otomatik olarak değerlendirilebildiği ve kataraktın tam yeri ve kalınlığı ile ameliyatta kullanılacak tekniğin belirlenmesinde kullanılabilinmektedir. Korneanın kalınlığı tüm ayrıntısına kadar değerlendirilebilir.

Korneanın en küçük bir kalınlık farklılığı dahi kaydedilir. Bu ölçümler çok kısa süre içerisinde alınarak analiz edilir.Özellikle arka korneal yüzden alınan topografik bulgular hangi ameliyatın yapılması gerekliliği yönünde hatasız bilgi vermekte ve böylece olabilecek yanılma ihtimallerini yok etmektedir. Şu anda hastalık bulgusu vermeyen, gizli duran ancak ilerde çıkabilecek ve çok önemli görme problemleri yaratabilecek göz rahatsızlıklarının erken tanısını sağlayabilmektedir.