Göz önemi, hassasiyeti, çeşitli darbelerden ve tesirlerden kolayca etkilenebilmesi dolayısıyla insan vücudunda sağlam bir miğfer içine yerleştirilmiştir. Gözün içinde bulunduğu ve kemiklerle çevrili bu boşluğa göz çukuru (orbita) ismi verilir. Üstte kaş ve kaş kemiği, dışta ve altta şakak kemiği, içte burun kökü ile çevrelenmiştir. Göz kapağı, yabancı maddelerden gözü korur. Göz çukurunun hacmi 29 cm 3 kadardır. İçinde göz yuvarlağı, gözü hareket ettiren kaslar, damar ve sinirler ile bunlara yastık vazifesi gören yağ dokusu bulunur.

Göz Muayenesinin Önemi

Gözlerimiz  duyu organımız arasında bize dünyanın kapılarını açan, öğrenme ve algılama yeteneğimizi harekete geçiren ilk ve en önemli organımızdır.

Gözlerimizi düzenli göz muayenesi sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan birisidir.

Gözlük kullanan veya kullanmayan herkesin şikayeti olmasa bile yılda bir kez göz muayenesi yaptırması tıbben önerilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, sıradan bir göz muayenesiyle; hipertansiyondan böbrek hastalıklarına, kan kanserinden beyin tümörlerine dek birçok hastalık, kolayca teşhis edilebilmektedir.

Hastanemizde bebeklerden yaşlılara kadar tüm yaştaki hastalarımıza göz bozuklukları ve hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tüm tedavileri uygulanmaktadır.

Bilgisayarlı Göz Muayenesi

Göz numarasını ölçmeye yarayan Otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir. Bazı durumlarda, özellikle çocuk muayenelerinde, gözlerin uyum yapma yeteneğini geçici olarak baskılamak amacıyla gözlere bir damla damlatılır ve otorefraktometre ölçümü bir süre beklendikten sonra yapılır. Bu işlem halk arasında “damlalı muayene” olarak bilinir.

Görme Keskinliği Testi

İnce detayları görebilme yeteneğimiz, büyükten küçüğe sıralanan harf, sayı ya da şekilleri belli mesafeden okunmasıyla ölçülür. Düzeltilmemiş görme keskinliği bir gözün çıplak olarak, yani gözlük, mercek ya da kontakt lens olmadan sahip olduğu en iyi görme seviyesidir.

Düzeltilmiş görme keskinliği bir gözün önüne mercek ya da gözlük camı yerleştirilerek elde edilebilen en iyi görme derecesidir. Gözlük muayenesinde göz doktoru gözün önüne çeşitli camlar yerleştirir ve hastaya en iyi, en rahat görüşü sağlayan cam numaralarını tespit eder. Doktor bu muayene sırasında otorefraktometre cihazının ölçümlerinden yararlanır.

Göz Numarasının Belirlenmesi

Gözlerimizde miyop, hipermetrop veya astigmatizma gibi kırma kusuru nedeniyle oluşan net görememe durumu gözlük ihtiyacını doğurur. Yapılan muayene sonucu, tedavinin yanı sıra kişi için ideal seçeneğin gözlük mü, kontakt lens mi, ameliyat mı yoksa lazer mi olduğunu da belirlenmektedir.

Biomikroskobik Muayene

Biyomikroskop olmadan göz muayenesinin yapılması mümkün değildir, çünkü göz dokularının büyütülmeden, çıplak gözle incelenemez. Mikroskobik muayenede özel cihazlar yardımı ile gözün ön kısmındaki kapaklar, kirpikler, konjunktiva, kornea, sklera, iris, göz bebeği, lens ve vitreus gibi yapılar kat kat büyütülmüş haliyle ayrıntılı olarak incelenir.

Göziçi Basınç (Göz Tansiyonu) Ölçümü

Göz tansiyonunu teşhis etmede en iyi yol düzenli göz kontrollerdir.  Göz tansiyonunu teşhis etmek amacıyla göz tansiyonu ölçüm cihazı ile incelemeler yapılır.

Göz Kapaklarının Muayenesi

Doktor elinde tuttuğu bir objeyi, hastanın başını hareket ettirmeden göz ile takip ettirerek göz kapaklarının biçimini, pozisyonunu, rengini, alt ve üst göz kapaklar arasındaki aralığı, kapakların kapanma fonksiyonlarını, üzerlerinde herhangi bir şişlik, kitle ya da hassasiyet olup olmadığını inceler. Bu şekilde gözlerin sağa, sola, yukarı, aşağı ve ara yönlere hareketlerinden sorumlu kasların işlevleri değerlendirilir ve göz hareketleri kısıtlayan herhangi bir engelin (kitle, iltihap, ödem vs.) olup olmadığı saptanır.

Göz Kaslarının Muayenesi

Gözün iç kasları, gözbebeğinin hareketini kontrol eder. Gözün dış kasları da gözlerin paralel durmasını sağlar. Şaşılık ve çift görme muayenelerinde göz kaslarının durumu belirlenir.

Göz Dibi Muayenesi

Bu muayene ile gözün arka kısmında bulunan vitre jeli, retina ve optik sinir incelenir. Vitre jelinin saydamlığı, kıvamı, retina damarları,sinir liflerinin görünümü, optik sinirin rengi, sınırları, çukurluğu ve bu gibi pek çok özellik ayrıntılı olarak değerlendirilerek diyabet, hipertansiyon ve kalıtsal hastalıklar v.b. tespit edilir. Bu muayene için özel mercekler ve muayene teknikleri kullanılır. Muayeneden önce gözün arka kısmının daha iyi görülebilmesi için gözbebeği çeşitli damlalarla büyütülür.

 

Opr.Dr Veli Ümit ATİK

Opr.Dr. Efsane Hoşbaht Cengiz

Opr.Dr Ali ÖZER

Opr.Dr Hüseyin CENGİZ

 

Son Güncelleme ; Kasım 18th, 2022 Saat 03:25 pm yapılmıştır